16 Jun

Pierwsza polska publikacja o powszechnej historii fotografii

Rate this item
(0 votes)
by mateusz palka
/ in Archiwum

Pierwsza część Historii fotografii autorstwa Lecha Lechowicza, obejmująca lata1839-1939, ukazała się w 2012 nakładem wydawnictwa PWSFTviT. Redakcję książki przeprowadziła Magdalena Świątczak. Dotychczas dostępne w Polsce były w zasadzie tylko dwa przekłady podobnych prac: Historia fotografii światowej Naomi Rosenblum i Mała historia fotografii Borisa von Brauchitscha oraz Dzieje polskiej fotografii 1839-1939 Ignacego Płażewskiego.

Lech Lechowicz jest badaczem o uznanym dorobku. Publikuje krytyczne i historyczne artykuły o fotografii, jest również autorem kilku książek. Jego niespełna 400-stronicowa Historia fotografii napisana jest w sposób rzetelny, językiem zdystansowanym i neutralnym. Zawiera kilkaset czarno-białych ilustracji oraz obszerną bibliografię, w której znaleźć można sporo cennych tekstów źródłowych, pisanych nie tylko przez zagranicznych krytyków sztuki, ale również przez praktyków. Układ publikacji ma w przeważającej części klasyczną formę narracji prowadzonej chronologicznie. Takie rozwiązanie, mimo że może przypominać podręcznik, dobrze się jednak broni i ułatwia lekturę konkretnych, wyczerpujących dany temat, rozdziałów. Sporo miejsca poświęcił Lechowicz awangardzie, której poszczególne ruchy omówił w osobnych rozdziałach. Dzięki temu wyraźniej widać, jak na nowy sposób aktualne są w fotografii współczesnej niektóre istotne w przedwojennej estetyce wątki i problemy. Historia fotografii Lechowicza powstała nie tylko z osobistych pobudek autora i jego fascynacji przyglądania się zmianom, jakim to medium podlegało. Istotnym celem książki jest również próba wypełnienia poważnej luki w polskim piśmiennictwie o historii fotografii światowej, wraz z wyważeniem ilości informacji o działaniach w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Uważam, że publikacja Lechowicza wypełniła to zadanie. Książka powstała ponadto z potrzeby dydaktycznej - ten cel również ma głębokie uzasadnienie, kiedy zwrócimy uwagę na poważne merytoryczne i redakcyjne niedociągnięcia dwóch wspomnianych na wstępie przekładów historii fotografii powszechnej. Podzielenie pracy nad książką na dwa etapy jest korzystne z tego powodu, że ułatwia zachowanie aktualności ostatniego tomu względem przemian w obrębie estetyki fotografii najnowszej. Druga część historii fotografii Lechowicza kończyć się ma na roku 2000. Warto wspomnieć również, że autor pracuje również nad pisaną zbiorowo historią fotografii polskiej.

Mateusz Palka

Read 6985 times Last modified on Monday, 16 June 2014 19:58