01 Lip by Redakcja

Format numer 78

Drodzy Czytelnicy!
Rozstrzygnięcia – przez jurorów – konkursów sztuki zawsze budziły zrozumiałe emocje, a stąd kontrowersje odnośnie przyznawanych nagród i wyróżnień. Różnice w ocenie i wartościowaniu dzieł sztuki były i zawsze będą pojawiać się w zależności od preferencji specjalistów (krytyków i historyków sztuki), a także odbiorców, którymi są zarówno profesjonalni twórcy, ale i szerokie gremium amatorów sztuki, jej kolekcjonerów i miłośników. W zasadzie wobec nich niemal wszystkich można posłużyć się starą łacińska sentencją: „de gustibus non est disputandum”, ale gusta też się zmieniają i zależą od wielu przesłanek; od koniunktury rynkowej (mody), preferencji kulturowych i społecznych w danym czasie, wreszcie od polityki i propagandy etc. et. Do tego tematu odnosimy się w bieżącym numerze „Formatu”, proponując teksty wprowadzające w tę, tak rozumianą, dyskusyjną problematykę (por. teksty Marca, Sztabińskiego i Dmochowskiej), ale też publikujemy krytyczne relacje wobec werdyktów głównych konkursów malarskich, które miały miejsce jesienią ubiegłego roku (Bielska Jesień i legnickie „Promocje”). Temu towarzyszy obszerny blok materiałów prezentujących postawy artystyczne, w tym przedstawiamy twórczość naszych redakcyjnych laureatów wyróżnień w konkursach malarskich (tj. postawy Bubla. Kukuły i Baśnika). Dopełniają to relacje z innych ważniejszych krajowych wydarzeń, relacjonujemy też jubileuszowe prezentacje twórczości A. Myjaka. Już po raz kolejny wzbogacamy także to wydanie czasopisma tzw. „wkładką literacką” z tekstami krajowych autorów.
Zapraszamy do lektury.

Andrzej Saj

Format 78

Projekt okładki: Tomasz Pietrek
Okładka: Adam Myjak, Portret X, granit, 2005-2010;
w tle fot. Tomasz Pietrek; detale malarskie: Marlena Promna,
Rzeka, 2017, akryl na płótnie, 130 x 130 cm

TEMATY
4. Grzegorz Sztabiński. Awangarda i Awangardy
7. Sławomir Marzec. Sztuka jako farmakon
9. Lila Dmochowska. Projekt oddzielenia sztuki wysokiej
od sztuki jeszcze wyższej

WYDARZENIA
11. Jacek Zwierzyński. Bielska Jesień bez objawień
16. Georg Sikora. WRONA WCIĄŻ KONA!
20. Maryja Tuĺžankova. Współczesna sztuka białoruska:
to nie tylko biało-czerwono-biała kontestacja
23. Karolina Siekierska. Art. Work
26. Marek Śnieciński. Made in Photo 10
30. Mirosław Rajkowski. Medialny antykapitalizm,
czyli Transmediale 2018
33. Katarzyna Zahorska. Wyobraźnia i rygor po trzykroć
36. Paweł Lewandowski-Palle. Przestrzeń czucia
i współczucia. Promocje 2017

POSTAWY
38. Magdalena Sołtys. Adam Myjak – Anno Domini 2017
41. Meg Whalen. Stworzyć siebie od nowa
44. Marek Śnieciński. Malarski dialog
47. Mieczysław Szewczuk. Matka i rzeka Bug. Obrazy i rysunki Stanisława Baja
50. Alicja Klimczak-Dobrzaniecka. Twórczość Pawła Baśnika
52. Hanna Kostołowska. Kod wspomnień w malarstwie Roberta Bubla
56. Katarzyna Jeleń. Czy sztuka naprawdę jest kobietą?
59. Andrzej Mazur. Dzikość, fantazja i kolor, czyli o malarstwie Piotra Saula
62. Andrzej Saj. Sobo–wtórzenie, w sztuce?
64. Roger Piaskowski. Obraz w czaszce
67. Andrzej Mazur. Witold Liszkowski – Struktury osobiste
70. Łukasz Guzek. Aspekt performatywny w twórczości Grzegorza Sztabińskiego
74. Piotr Jakub Fereński. Kon/sekwencje
77. Wojciech Wojciechowski. Kuskowski nie jest wolnym strzelcem
80. Alicja Klimczak-Dobrzaniecka. Ogród Marleny Promnej
84. Dorota Miłkowska. Wszystko to żART, czyli do 33 razy sztuka

REMINISCENCJE
87. Hanna Kostołowska. MALARSTWO LOSU FRIDY KAHLO
90. Jagoda Łagiewska. Narzędzie i tworzywo
93. Bogdan Konopka. Zbigniew Dłubak, spadkobierca awangardy
w paryskiej Fondation Cartier Bresson

KONTAKTY
96. Lila Dmochowska. Alicia Czerniak – panta rhei
98. Bożena Kowalska. Między rzeczywistością a złudą
101. Alexandra Hołownia. Design Miami 2017
104. Alexandra Hołownia. 16 Art Basel Miami Beach

MOTYWY
106. Zbigniew Władysław Solski. „BĄDŹMY WSPANIAŁOMYŚLNI!”
Rozmowa z Krystyną Cybińską
108. Monika Braun. Materia nieskończonych możliwości
111. Ryszard R atajczak. Symfonie ceramiczne Jolanty Kasińskiej
113. Natalia Kubala. Tradycja żywa. Tradycja martwa.
Czyli wystawa „Kot Schrödingera. Wobec Tradycji”

BLIŻEJ FOTOGRAFII
115. Magda Podsiadły. Dotknąć fotografii
118. Andrzej Mazur. Dialog obrazów
120. Andrzej Więckowski. Spuszczanie widzenia ze smyczy
122. Krzysztof Jurecki. Po ciemnej stronie…
124. Piotr Komorowski. Sytuacje zdjęciowe Janusza Nowackiego

RELACJE
126. P. J. Fereński, J. Panciuchin. 30 lat Entropii
128. Katarzyna Jeleń. Kamienie milowe zostały rzucone – krótki komentarz
do wystawy Adama Rzepeckiego w Galerii Bielskiej BWA
130. Anna K ania-Saj. Malarska przestrzeń Mariana Wołczuka
132. Justyna Teodorczyk. Sztuka życiowa w (nie)życiowych czasach
134. Dorota Koczanowicz. Sztuka kłamania
135. Wojciech Wojciechowski. Obrazy, obrazy, obrazy…
136. Paulina Grubiak. Współczesna kobieta zilustrowana
138. Paulina Sztabińska. Geometria a natura w twórczości Jerzego Trelińskiego
140. Dagmara K acperowska. Signum Temporis – filozoficzna narracja
Tomasza Westrycha nad istotą czasu
141. Bożena Kowalska. Janusz Orbitowski

RECENZJE, NOTY
142. Alicja Klimczak-Dobrzaniecka. 5 edycja konkursu POSTAWY
142. Sławomir Marzec. O książce M. Stępnik
143. Bogusław Jasiński. Od praktyki do teorii i z powrotem
144. Andrzej Kostołowski. Fotel (z cyklu: Rozważania psychoprzedmiotowe)