Kontakt

Redakcja / Editorial team

red. nacz. / editor-in-chief:
Andrzej Saj

zastępca red.nacz: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Plac Polski 3/4,
50-156 Wrocław
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wydawca / Publisher

Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu /
The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wroclaw

Plac Polski 3/4,
50-156 Wrocław
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327

 

Wydawca strony internetowej / Publisher of the website

Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu /
The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wroclaw