24 Jan

Prezentacje ARTYSTÓW

by

Prezentacje służą promocji wybranych postaw młodych artystów, co traktujemy jako bieżącą ofertę autoprezentacyjną, z której będzie mógł korzystać kwartalnik „Format” (papierowy).

Przedstawiając wybrane postawy na swych łamach w ujęciu krytycznym (tekst wprowadzający krytyka sztuki + bogaty wybór ilustracji prac danego artysty). Zapraszamy artystów do nadsyłania swoich propozycji, które po akceptacji Redakcji będą umieszczane na stronie internetowej format-net.pl.

Prosimy o nadsyłanie swoich propozycji przy zachowaniu następujących warunków:
- Nota autoprezentacyjna powinna zawierać: rok urodzenia, rodzaj wykształcenia, ewentualne dotychczasowe najważniejsze sukcesy artystyczne (tekst max. 300 -350 znaków) oraz krótkie (też max 300 znaków) credo artystyczne;
- Zestaw 10 – 12 reprodukcji prac zawartych jednym pliku PDF o wymiarach format A4 200 dpi, RGB, Plik PDF nie może przekroczyć 20 MB

Zestaw reprodukcji prosimy przesyłać na maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w tytule maila proszę dopisać: PREZENTACJE ARTYSTÓW