Mateusz Bieczyński

Mateusz Bieczyński

Doktor Nauk Prawnych, Historyk Sztuki, krytyk, kurator

Autor monografii pt. "Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych" (Wolters Kluwer Polska 2011) oraz licznych książek i artykułów poświęconych zagadnieniu sztuki i prawa. Publikował w takich magazynach o sztuce jak Format, Artluk, Arteon, Obieg.pl, Artpunkt, Art&Business, Kwartalnik Fotografia czy CoCA.in - Review of Contemporary Art Centres and Museums. Obecnie jest wykładowcą prawa autorskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.