Projekt zakłada kreację przestrzennego obiektu dźwiękowego, który powstanie w trakcie warsztatów 23-24.07 w CeTA (Centrum Technologii Audiowizualnych). Uczestnikami są studenci ASP Wrocław, oraz mieszkańcy miasta Wrocław. Obiekt dźwiękowy jest odzwierciedleniem grupowego doświadczania warstwy audialnej Wrocławia, przetworzonej przez wewnętrzną strefę ciszy uczestników projektu.

 

Przez  układy odciśniętych, wypalonych w jedwabiu  śladów żelazka, zatrzymanych w procesie stygmatyzacji, przechodzimy do archetypów miłości i śmierci rozumianych jako niekończąca się opowieść o duszy, o niewinności i grzechu, o kobiecie uwikłanej w mariaż, aż do grobowej deski. Ale odczytanie tych emocji opiera się na programie wizualnych  narracji  mniej lub bardziej skutecznie ze sobą związanych, można powiedzieć splecionych  w kompozycji wielogłosowej obrazów malowanych, video, zdjęć i  przedmiotów,  które zagospodarowują przestrzeń Galerii  Sztuki w Legnicy w sposób gęsty, intensywny, zgodnie z ideą autorki ekspozycji Joanny Zemanek, która jej tytuł sprowadza do komputerowego ostrzeżenia: „Error occurred”.

 

Galeria ART MAIN STATION by mia na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu zaprasza na wystawę prac jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich – Krzysztofa Bednarskiego.
Wystawę zatytułowaną Ubi sunt?/Gdzie oni są? dedukujemy pamięci zmarłych twórców związanych z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego, z którymi Bednarski przez wiele lat się przyjaźnił i współpracował.

 

Już 20 czerwca 2016 roku o godzinie 19.00 otwarta zostanie pierwsza wirtualna wystawa prac Marcina Ryczka – jednego z najlepiej rozpoznawalnych polskich fotografów, laureata prestiżowych nagród, w tym m.in. Grand Prix de Découverte: International Fine-Art Photography Award.

 

Fotorelacja z jubileuszu ćwierćwiecza pisma artystycznego „F O R M A T” – we wrocławskiej galerii „Entropia”.

 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Muzeum Miejskie Wrocławia zapraszają na wystawę, która na zasadzie kontrapunktu towarzyszy monograficznej ekspozycji „Linii rytmicznych” Wacława Szpakowskiego, ojca Anny. Ukazuje dwa wątki twórczości Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, które przeplatają się ze sobą przez cały już 60-letni okres jej pracy artystycznej.