Nierówności społeczne, przeludnienie, degradacja środowiska oraz dysproporcje w rozwoju gospodarczym – to tylko kilka z największych problemów współczesnego świata. Jednym z nich są także masowe migracje. Emigracja niesie ze sobą różne skutki, zarówno pozytywne takie jak polepszenie statusu materialnego, wymiana kulturowa, jak i negatywne – załamanie modelu rodziny i tęsknota za krajem. Migracje mają również niezaprzeczalny wpływ na rozwój życia kulturalnego.

 

Prezentowana w toruńskim CSW wystawa twórczości Davida Lyncha Silence and Dynamism jest z całą pewnością jednym z tych przykładów wystaw artystycznych, które zapadają w pamięć na długo.

 

9 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017. Nagrodzono w sumie 14 artystów, chociaż interesujących malarzy na wystawie znalazło się znacznie więcej.

 

Anna Karpowicz-Westner pochodzi z jednej z najbardziej uznanych krakowskich rodzin artystycznych, ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a jej prace znajdują się w znamienitych kolekcjach polskich oraz zagranicznych, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Deutches-Polen Institut w Darmstadt oraz The Polish Museum of America w Chicago.

 

17 listopada zostanie otwarty organizowany przez Okręg Warszawski ZPAF festiwal Warsaw Photo Days. W warszawskich galeriach będzie można obejrzeć szesnaście wystaw, podczas których zaprezentowane zostaną prace czterdziestu dwóch autorów. Tytuł edycji: POST SOVIETICUS. 

 

W Krakowie przy okazji Festiwalu Conrada, największej w Polsce literackiej imprezy, zachęcano jego uczestników do obejrzenia kilku wystaw artystycznych. Błędem było z nich nie skorzystać.