03 Cze

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2014

by a.s.

 

Tegoroczny Miesiąc Fotografii w Krakowie (pt. „Re:Search” -  15.05-15.06) oferuje wiodącą tematykę ekspozycji: odkrywanie sensów i wartości artystycznych fotografii.

Program główny został podporządkowany tej zasadzie; w serii wystaw poszczególni ich kuratorzy dają możliwości konfrontacji naszej odbiorczej wiedzy i doświadczeń percepcyjnych z fotografią, a także weryfikacji naszych oczekiwań wobec tejże. Przykladowo, w sekcji eksperymentalnej (III odsłona) na wystawie pt. „Oddźwięki” (Bunkier Sztuki), jej kurator prowokuje u odbiorców innne reakcje zmysłowe niż wzrokowe w odbiorze fotografii. Większość propozycji Miesiąca oparta została na relacjach odbiorczej wiedzy i przyzwyczajeń percepcyjnych wobec tematu danego zdjęcia. Tu najciekawsza w tym rozumieniu jest ekspozycja pt. „Promieniowanie” (Mangha), stawiająca zasadniczy problem rozgraniczenia między dokumentem o znaczeniu użytkowym (np. w medycynie, badaniach przyrodniczych, kryminalistyce itd.) a ich potencjalem artystycznym - co generuje pytania o sens i istotę fotografii. Nieostre rozgraniczenia między kategorią fotograficznego dokumentu ( na użytek mediów) a ich rangą stricte artystyczną,  a więc będącą  efektem twórczej intencji ich autorów, są znamienne dla prac takich fotografów jak Walker Evans, Taryn Simon, Clare Strand i Jason Fulford. Jeśli chcemy wiedzieć co to są "Ostatnie obrazy" - prezentowane w Galerii Starmach czy "Estetyka forensyczna" w fotografii - trzeba się pospieszyć. Wystawy i towarzyszące wydarzenia Show Off oraz Photo Fringe 2014 będą  otwarte do 15 czerwca br.

A.S. 

fot.k.saj

ekspozycja w Mocaku (fot.1)

 ekspozycja w Bunkrze Sztuki (fot,2,3,4)