12 Lip

Wystawa "Tożsamość" we francuskiej Miluzie

by Format

 

Dzięki  inicjatywie Stowarzyszenia A-Art  Projekt oraz Stowarzyszenia Odin, projekt wystawy Identités Plurielles/Tożsamość  połączył Miluzę i Kraków stwarzając  szansę na konfrontację spojrzeń 8 artystów, oscylujących wokół tematyki tożsamości.

Czworo artystów pochodzi z Polski, a czworo twórców to Francuzi polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Alzacji. Fotograficy, malarze i graficy w poszukiwaniu artystycznego wyrazu tożsamości poruszają różnorodną tematykę. Odbiorcy wystawy będą mogli odnaleźć relacje pomiędzy artystami zgodnie z indywidualną wrażliwością i koncepcją twórczą (…)

Joël Delaine, Conservateur en chef des Musées municipaux de Mulhouse, curator

Punktem wyjścia dla realizacji projektu artystycznego Toż samość jest zestawienie postaw twórczych współczesnych artystów pochodzenia polskiego żyjących i pracujących we Francji z artystami działającymi w Polsce w celu konfrontacji indywidualnych interpretacji pojęcia tożsamości. Wobec tego wydawać by się mogło, że najważniejszym analizowanym czynnikiem winna być tożsamość narodowa czyli „poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe” i co ma dla nas jeszcze większe znaczenie „świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi” oraz „stosunek do dziedzictwa kulturowego”. Propozycja takiej postawy i wyznaczonej w definicjach drogi tożsamości wydaje się obecnie nieco anachroniczna. Należy pamiętać, że tożsamość artysty budowana jest w trochę inny sposób. Artystyczna tożsamość wykracza bowiem poza ramy narodowe i nie rezygnując nawet podświadomie z tradycji narodowych poszukuje elementów wspólnych, tożsamych z dziedzictwem kultury europejskiej a nawet światowej (…)

Leszek Żebrowski, kurator

Artyści biorący udział w wystawie Identités plurielles/Toż samość:

Adam Brincken

Grzegorz Bienias 

Chéni 

Daniel Dyminski

Christian Glusak

Janusz Leśniak

Lucienne Smagala

Teresa Żebrowska

 

Wystawa Tożsamość w Musée des Beaux-Arts Mulhouse -Muzeum Sztuki w Miluzie (Francja), w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie i innych w 2014 i 2015.

Kuratorzy: Joël Delaine, Lucienne Smagala, Leszek Żebrowski.

Wystawa w Miluzie bedzie czynna przez całe wakacje - do 30 sierpnia 2014.

(zdjecia dostarczone przez organizatora)