02 Lis

„Artystyczna Podróż Hestii”

by redakcja

 

Muzeum Regionalne w Głogówku jest miejscem chętnie goszczącym u siebie wystawy czasowe. Jako instytucja publiczna o zasięgu przede wszystkim lokalnym Muzeum dba równocześnie o to, aby echo jej działalności nie koncentrowało się tylko na „miejskim podwórku”.

Korzystając ze współczesnych narzędzi multimedialnych oraz wspierając przy tym wszelkie interdyscyplinarne badania nad szeroko pojętą kulturą, sztuką i historią organizatorzy jak sami mówią „nie chcą „przespać” momentu, w którym na tożsamość lokalną coraz większy wpływ mają również inicjatywy ogólnopolskie z elementami glokalizacji. Organizatorom zależy nam na tym, aby przyswajanie aspektów globalizacji przez kulturę danego regionu przyczyniało się do rozwoju i zróżnicowania społeczeństwa nie przytłaczając go. Właśnie w powyższym kontekście idea „Artystycznej Podróży Hestii” świetnie wpisuje się w prowadzoną politykę Muzeum Regionalnego w Głogówku. Jesteśmy przekonani, że w kwestii wypowiedzi artystycznej laureatów konkursu oraz wartości honorowanych przez Fundacje Artystyczna Podróż Hestii- wystawa prac w Muzeum Regionalnym stałaby się paralelą „Artystycznej Podróży Hestii” i wspomnianej wyżej glokalizacji.

Wystawa nawiązuje do publikacji „Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji" Bogusława Dziadzi i jest podzielona na trzy zasadnicze części pod jednym tytułem "PROWINCJA duż[EGO] FORMATU":
1. Prowincja,
2. Ego,
3. Forma
Taki podział wpisuje się równocześnie w najważniejsze zagadnienie poruszane w książce "Naznaczeni popkulturą...", to znaczy istnienie kultury masowej, która "staje się częścią lokalnego świata, rozszerzając zakres wspólnych doświadczeń oraz stymulując wspólne interpretacje i oceny.
Poprzez prezentowane prace kurator wystawy pani Kinga Markowska szuka odpowiedzi
na pytanie, czy możliwe jest określenie/ zdefiniowanie pojęcia, jakim jest EGO PROWINCJI i zastanowia się nad tym, czy czynniki o charakterze instytucjonalnym (tu regionalne muzea, galerie, media, wydawnictwa ) "mają zasadniczy wpływ na postawy i tożsamość mieszkańców danego obszaru".

artyści:
Tomasz Kucharski, Kamil Lisek, Marek Wrzesiński, Aleksandra Prusinowska, Marta Antoniak, Marcin Zawicki, Ewa Mrowiec, Łukasz Biliński, Cyryl Polaczek, Michał Batorski, Krzysztof Nowicki, Matej Frank, Łukasz Patelczyk, Daniel Cybulski, Natalia Bażowska, Xawery Wolski, Karolina Janikowska
projekt:
Wystawa wybranych prac laureatów konkursu Artystyczna podróż Hestii w Muzeum Regionalnym w Głogówku "PROWINCJA duż[EGO] FORMATU"
miejsce:
Muzeum Regionalne Głogówek
ul. Słowackiego 1
48-250 Głogówek
wernisaż:
24.10.2014, godz 18:00 (piątek)
czas trwania:
27.10-15.12.2014
kurator:
Kinga Markowska- Muzeum Regionalne Głogówek