09 Mar

Fotosynteza w Galerii Entropia

by Mateusz Palka

 

W piątek, 6 marca br. miała miejsce prezentacja wydawnictwa poświęconego fotografii. Odnosi się ona do Katalogu Entropii Sztuki, wydanego w 2013 roku.

Przedstawienie w nim artyści to Bogdan Konopka, Tomasz Dobiszewski, Selena Kimball, Józef Robakowski, Roland Schefferski, Monika Niwelińska oraz Kostas Kiritsis. Wszyscy wykorzystują medium fotografii i prezentowali swoje prace w Entropii. 

Jak piszą autorzy katalogu: "Oczywiście nie chodzi tu o fotografię w ogóle czy jako taką, czy też o jakąś jej precyzyjnie zdefiniowaną odmianę. Przeciwnie, to medium interesuje nas w kontekście jego nieokreśloności i nieprzewidywalności (a zatem także wolności, czemu nie?). Nieokreśloność wiąże się tutaj z płynnością granic medialnych, wieloznacznością przekazu fotograficznego, zagadnieniami iluzji i ograniczeniami percepcji. Nieprzewidywalność – przede wszystkim z materialnością tego medium na poziomie procesów fizycznych i reakcji chemicznych, których rezultatem jest często nieprzewidywalny, fascynujący obraz, ale też z fizycznym istnieniem jego papierowych odbitek, które dzielą los innych materialnych obiektów i posiadają swoją indywidualną historię."

Prezentacji towarzyszy instalacja FOTOSYNTEZA Alicji Jodko i Tomka Dobiszewskiego, których luksografie powstają w Galerii Entropia już od kilku dni. 

Mateusz Palka