08 Maj

Dy Tagowska - Der Letzte Meridian

by redakcja

Wystawa Dy Tagowskiej jest próbą ukonstytuowania się w zastanym miejscu i czasie. Tak jak, w powtarzających się snach poszukujemy i odnajdujemy tajemnicze odgałęzienia mieszkań i domów, tak Tagowska poszukuje przestrzeni niedających wpisać się w geograficzne współrzędne.

Niemiecki tytuł wystawy, mimo że odnosi się do historii miasta, wyraża przede wszystkim pewien egzotyzm obszarów działających na artystę i widza. Prezentacja obejmuje rejestrację serii performance, obiekty oraz rozwiązania site-specific tworzące jedną z określających Tagowską narracji, którą nazwać można historyczno-oniryczną.

Dy Tagowska (ur.1985) - Artystka działająca w obszarze wielu mediów. Szczególnie interesują ją aspekty związane z mitologizacją kultury. Bada funkcję i znaczenie patosu w sztuce, religii i sporcie. Współprowadzi pracownię Multimediów na studiach niestacjonarnych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby we wrocławskiej ASP.

www. dytagowska.pl