02 Gru

Think Tank lab Triennale we Wroclawiu

by Kama Wróbel

 

Już 3 grudnia wystartuje we Wrocławiu THINK TANK lab Triennale, międzynarodowy festiwal współczesnego rysunku. W obecnej edycji, reaktywującej ideę międzynarodowego forum, jakim było przez wiele lat Międzynarodowe Triennale Rysunku, kuratorzy zaprezentują program ukazujący rozległość praktyk rysunkowych, rozliczne rozgałęzienia ewolucyjnej linii rysunku współczesnego.

W ramach Programu Głównego odbędą się cztery wystawy analizujące jego pojęcie pod względem: morfologii rzeczy i naturalności znaku (wystawa „Two Sticks”), performatyki rysunku („IMAGINE”), mocy manifestacji, jak i kontestacji („Galeria Arsenal Notebook”) oraz jego zdolność do rekonstrukcji i dekonstrukcji ("Brudnopis"). Wystawy te odbędą się w najważniejszych muzeach, instytucjach i galeriach Wrocławia: Muzeum Architektury, Muzeum Narodowe, Zakład Narodowym im. Ossolińskich oraz CSU Neon, oraz wystawy towarzyszące: MWW Wrocław, Galeria Entropia, Mieszkanie Gepperta, Galeria Arttrakt i inne. Liczne wystawy, spotkania oraz warsztaty będąc bardzo ciekawą ofertą dla publiczności pomogą również zaktualizować nasze wyobrażenia o współczesnej sztuce, o rysunku, o tym do czego jest potrzebny do czego i jak wykorzystywany obecnie.

WYSTAWY PROGRAMU GŁÓWNEGO
W ramach Programu Głównego odbędą się cztery wystawy, które poruszają zupełnie odmienną problematykę okołorysunkową.

Fumihiko Sumitomo wraz z Danielą Tagowską, podczas polsko-japońskiej wystawy “Two Sticks” podejmie temat rysowania, jako ciągłej ewolucji, włączającej również proces wymazywania, po-prawiania, nie liniowego przebiegu procesów . Jednym z kluczy doboru artystów polskich i japońskich okazał się być imperatyw wewnętrzny nakazujący tworzyć przenosząc ciężar z efektu na proces. Kuratorzy podjęli się zbadania relacji odmienności i podobieństw, aby w ten sposób podkreślić uniwersalność historii, której częścią jesteśmy, o czym łatwo zapomnieć patrząc przez pryzmat historii kulturowej.

Elżbieta Jabłońska w ramach wystawy Galeria Arsenał Notebook zaprezentuje wybrane prace z bogatej kolekcji białostockiej Galerii Arsenał, która jest przykładem konsekwentnego budowania niezwykle różnorodnego zbioru, głównie polskiej sztuki współczesnej. Wrocławska prezentacja zbudowana została na narracji zaczynającej się od rysunkowych szkiców, przez filmy wideo i insta-lacje, aż po generujące dźwięk obiekty. Zamysłem kuratorki jest za pomocą prezentowanej w CSU Neon wystawy budować i niszczyć, słuchać i dotykać, obserwować i gromadzić by zrozumieć ry-sunkowy, szkicowy zapis w jego odmiennych, rozszerzających się nieustannie formach.

Odmienną ścieżkę wybrała zaś Katarzyna Roj, która w przygotowanej przez siebie wystawie pt. “Brudnopis” zaprezentuje premierowe realizacje czterech, zaproszonych do udziału w projekcie artystów: Olafa Brzeskiego, Krzysztofa Gila, Pawła Jarodzkiego i Kamy Sokolnickiej. Ich realizacje będą odnosić się do tytułowego brudnopisu, w którym zwyczajowo znajdują się rysunki i teksty pisane „na brudno”, najczęściej dla własnych potrzeb, nieoficjalne. Określane jako szkice, pełnią rolę zaplecza artystycznego, a ich analiza pozwala prześledzić proces wyłaniania się ostatecznej formuły dzieła. Na wystawie Brudnopis zobaczymy cztery osobne realizację, połączone tym kura-torskim mianownikiem.

Małgorzata Kaźmierczak przygotowała natomiast dwudniowy przegląd performance, do którego zostali zaproszeni znani i wysoko cenieni twórcy z Europy i Azji. Kluczem doboru stał się stosunek artystów do zapisu rysunkowego, zapisu rozumianego szeroko, jako ślad, jako ruch ciągły w przestrzeni, jako bardzo intymny, bezpośredni zapis pozbawiony zbędnej, formalnej wirtuozerii. W ramach wystawy Imagine, będziemy mogli zobaczyć szereg interesujących, performerskich wystąpień odnoszących się do kwestii zapisów rysunkowych, których rezultaty będzie można oglądać przez pozostałe 10 dni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

OPEN CALL / THINK TANK LAB TRIENNALE
W ramach festiwalu Think Tank lab Triennale zobaczymy też dwie wystawy konkursowe: wystawę dyplomów rysunkowych polskich uczelni artystycznych oraz ogłoszony w październiku otwarty konkurs na realizację rysunkowe i około-rysunkowe, Celem obydwu wystaw jest zaprezentowanie wartościowych i nowatorskich działań w obszarze rysunku. Chcemy podjąć próbę opisania obec-nego stanu poszukiwań twórczych w tym zakresie. Zgłoszenia dotyczące konkursu otwartego mogą dotyczyć zarówno prac powstałych na papierze przy użyciu klasycznych rysunkowych narzędzi, jak i propozycji przygotowanych specjalnie do wnętrz wystawienniczych galerii Arttrakt i Mieszkanie Gepperta, gdzie odbędzie się wystawa pokonkursowa w styczniu 2016 roku.

W ramach tegorocznej edycji Think Tank lab Triennale odbędą się również wystawy i wydarzenia towarzyszące, które zlokalizowane będą w galeriach partnerskich – w Muzeum Współczesnym Wrocław, Galerii Entropia, Galerii MD_S, w Barze BARBARA, będącym Biurem Festiwalowym i nowo powstałej galerii BOSA.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
Więcej: ttt.wroclaw.pl

Think Tank lab Triennale 

03.12.2015-31.01.2016 | Wrocław

Oficjalnie otwarcie: 
03.12.2015, godz. 18:00
Muzeum Architektury, Wrocław

Festiwal organizowany jest we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016

Konferencja prasowa, odbędzie się  02 grudnia 2015 r. o godzinie 12:00 we wrocławskim Muzeum Architektury.