02 Mar

Wystawa "Penetracje" prezentująca twórczość Piotra Kielana i Katarzyny-Koczyńskiej Kielan

by Anna Kania Saj

 

Wydarzenia artystyczne organizowane z okazji objęcia w 2016 r. przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury przekraczają również granice naszego kraju. Taki charakter pełni bowiem wspólny projekt przygranicznego miasta Gőrlitz i wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta. Projekt  Gőrlitzer Art promuje sztukę w przestrzeni publicznej obu miast i służy wzajemnemu wsparciu i poznaniu się twórców i publiczności sąsiadujących ze sobą regionów.

Projekt ten otwiera wystawa wrocławskich twórców:  Katarzyny Koczyńskiej–Kielan i  Piotra Kielana; absolwentów tutejszej ASP. W ciekawych aranżacyjnie wnętrzach  Gőrlitzer  Kulturservicegersellschaft mbH, przy współpracy  Gőrlitzer Sammlungen  für Gerschichte und Kultur, została w dniu 19.02. zainaugurowana uroczystym wernisażem wystawa dzieł obu artystów, której finał wyznaczono na 10. 04. 2016 r.  Do muzeum usytuowanego przy Platz des 17 Juni zapraszają organizatorzy od wtorku do niedzieli w godz. 1000  - 1600

Ekspozycja pt. „Penetracje” gromadzi ceramiczne dzieła Katarzyny Koczyńskiej -Kielan (formy reliefowe, rzeźbiarskie obiekty, obrazy ceramiczne) oraz płótna malarskie i rysunki Piotra Kielana.  W owalnej przestrzeni muzeum zderzone ze sobą ekspresyjne, zdecydowane fakturowo, formy ceramiczne (glina szamotowa + barwienia) z impresyjnymi, subtelnymi kolorystycznie, syntezami krajobrazowymi dają w odbiorze  wrażenie trafnego dopełniania się i wzajemnego wzmacniania tych  realizacji. To rzadki przykład kiedy tak odmienne prace  we wspólnym zestawieniu stanowią harmonię i wspólnotę w realizacji, wszak różnych, twórczych intencji. Wystawa ta poświadcza wysoki artystyczny poziom jej uczestników, dając wiele satysfakcji interpretacyjno-odbiorczych. O faktycznym efekcie ekspozycyjnym można się jednak przekonać tylko osobiście. Polecamy więc tę wystawę naszym czytelnikom. 

Anna Kania Saj