01 Kwi

25.FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO

by Redakcja Format ASP

 

FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO - SZCZECIN 2016 objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator

Związek Polskich Artystów Plastyków

Okręg Szczeciński

Współorganizator

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Celem Festiwalu jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej z lat 2014 - 2016.

Otwarta formuła umożliwia uwzględnienie różnorodnych tendencji w obszarze polskiego malarstwa współczesnego.REGULAMIN


http://www.zpap.szczecin.pl/festiwal_polskiego_malarstwa_wspolczesnego/regulamin_25_festiwal_polskiego_malarstwa_wspolczesnego_2016.htm
 

1.

W Festiwalu mogą brać udział, profesjonalni artyści plastycy, absolwenci i dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz twórcy nie posiadający dyplomu wyższej uczelni plastycznej, obywatele polscy mieszkający w kraju i za granicą.

 

2.

Na Festiwal można zgłosić do 5 prac, wykonanych w dowolnej technice malarskiej, niedające  się powielić jako orginały, z okresu ostatnich dwóch lat, będących własnością autora. Wymiar dłuższego boku obrazu nie może przekroczyć 150 cm.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

 

3.

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu powinno zawierać: zdjęcia prac w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300dpi, CMYK, wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia z pełnym opisem prac: tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena,

ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną do 500 pkt, oraz dołączony dowód wpłaty 100 zł na konto organizatora:

 

Konto: Bank PKO SA O/SZCZECIN 12 1240 3826 1111 0010 2988 2383

włacający z zagranicy SWIFT: PKOPPLPW PL 12 1240 3826 1111 0010 2988 2383

 

Dowód wpłaty będzie warunkiem przyjęcia prac do konkursu.

Wpłaty zostaną przeznaczone na cele organizacyjne Festiwalu i nie podlegają zwrotowi, również w przypadku prac niezakwalifikowanych.

Nadsyłający prace i podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania także na stronie internetowej www.zpap.szczecin.pl


4.

Kwalifikacji prac do udziału w Festiwalu dokona jury na podstawie przesłanych zdjęć w formie elektronicznej. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Kwalifikacja prac ma charakter dwustopniowy.

I etap: wybór prac na podstawie nadesłanej dokumentacji zapisanej cyfrowo,

II etap: nagradzanie prac na podstawie nadesłanych oryginałów.

Jury ma prawo zweryfikowania podjętych decyzji podjętych podczas I etapu obrad.

 

5.

Po II etapie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

6.

Prace zakwalifikowane na wystawę muszą być przygotowane do ekspozycji: posiadać: zawieszki, metryczkę identyfikacyjną umieszczoną na odwrocie pracy.

 
7. Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiających wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. Za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 
8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.

 
10. Wystawie towarzyszyć będzie katalog. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz z reprodukcją jednej ze swoich prac oraz dokumentacją prac eksponowanych na wystawie festiwalowej

Terminy

Do dn. 01.06.2016 r.

Nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac (decyduje data stempla pocztowego)

 
Do dn. 30.06. 2016 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej www.zpap.szczecin.pl


10.09 – 20.09.2016 r.

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres:

Biuro Organizacyjne 25 FPMW

Galeria ZPAP „Kierat I” ul. Koński Kierat 14, 70-563 Szczecin

(decyduje data stempla pocztowego)

12.10.2016 r. godz. 12.00

Uroczysta inauguracja 25 FPMW Szczecin 2016,

połączona z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród laureatom.

30.11. 2016 r.

Zakończenie wystawy, po której prace biorące udział w wystawie należy odebrać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia ) lub będą odesłane na koszt autora na adres podany w karcie zgłoszenia.  

Jury

Do jury organizatorzy powołują wybitnych artystów malarzy i krytyków sztuki.

Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:

11-12.06.2016 r. - I posiedzenie jury / kwalifikacja prac do udziału w wystawie /

09.10.2016 r. - II posiedzenie Jury / przyznanie nagród /

Nagrody:

Grand Prix - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina

Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków

Nagroda wydawnictwa o sztuce „ARTTAK”

przewidywane są wyróżnienia i nagrody fundowane

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

 
Kontakt

Biuro Organizacyjne 24 FPMW

Galeria ZPAP „Kierat 1”

ul. Koński Kierat 14, 70-563 Szczecin

tel./fax 91 48 80 514, 91 43 36 899, kom.500 668 171

www.zpap.szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kurator

art. mal. Barbara Warzeńska, tel. 606 877 011, 914 336 899