26 Kwi

Ceramika i szkło. Obszary sensualne

by Anna Kania Saj

 

Jeszcze tylko do 30 kwietnia oglądać wystawę pt. „Obszary sensualne”, pokazywaną we wrocławskim Muzeum Miejskim w Arsenale. Tytuł wystawy zrodził się w głowie jednej z kuratorek, prof. Małgorzaty Dajewskiej i nawiązuje on do warsztatu twórców, do doświadczania tworzywa, do procesu jego kreowania.

Kuratorka dodaje jednak, że „…owe obszary sensualne odnoszą się nie tylko do procesu twórczego, lecz w równej mierze także do percypowania dzieł powstających jako obiekty sztuki ceramiki i szkła. Odbiorca łaknie bowiem kontaktu zmysłowego z tymi dziełami. Pragnie ich dotknąć, poczuć ich szorstkość czy śliskość, doświadczać ich działania na wyobraźnię…”.
Sztuka prezentowana w Arsenale wykonana została nie tylko, aby ją oglądać, ale żeby ją dotykać, obcować z jej materia, odczuwać ją sensualnie. Oczywiście jest to zachęta kuratorek wystawy do bliższego zapoznania się z obszarem sztuk, jakim są ceramika i szkło. Poszczególnym pracom nie brakuje jednak ukrytych znaczeń i dodatkowych możliwości ich interpretacji. Warto zatem wybrać się do Arsenału, gdzie wśród wspaniałej architektury, zaprezentowane zostały wybitne dzieła znakomitych artystów. Jest to pokaz nie tylko ciekawego zjawiska, jakim są dokonania artystów z Katedry Szkła i Ceramiki wrocławskiej ASP. Jest to wybór ponad 200 obiektów, wykonanych przez 81 twórców: pracowników macierzystej uczelni, absolwentów, zaprzyjaźnionych twórców, zarówno z Wrocławia, Dolnego Śląska, całego kraju i z zagranicy. Nie sposób więc opisać tej wystawy krótko, tym bardziej, że każde z prezentowanych dzieł zasługiwałoby na osobną prezentację. Warto tylko zaznaczyć, że wystawa nie wyczerpuje całego spectrum zagadnienia i brakuje na niej wielu nazwisk, co uwarunkowane jest między innymi dopasowaniem danej twórczości do koncepcji wystawy.
Wystawie towarzyszy pięknie wydany katalog.

fot. saj