27 Lip

"Konstrukcje w przestrzeni" Remigiusza Koniecko w Galerii Photo Zona

by Photo Zona

 

W ten piątek odbędzie sie wernisaż wystawy "Konstrukcje w przestrzeni" autorstwa Remigiusza Koniecko.

Remigiusz Koniecko - urodzony w 1977 r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Podczas studiów rozpoczął autorski cykl „Przestrzenie formalne”, który wynikał z jego zainteresowań przestrzenią egzystencjalną. W swoich fotografiach odwołuje się zarówno do formy jak i funkcji architektury, próbując stworzyć swój własny model widzenia przestrzeni. Obecnie zajmuje się fotografią od strony twórczej i dydaktycznej.

Kuratorem wystawy jest Agata Szuba
Wernisaż: 29 lipca 2016 r. (piątek), godz. 17:00

Zadaniem galerii Photo Zona jest prezentacja dokonań powstałych w fotomedialnym nurcie sztuki. Publiczności zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny, który ma swoje źródło w ogólno-polskim środowisku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji powstałych w dolnośląskim kręgu artystycznym. Galeria PhotoZona organizuje wystawy o zróżnicowanym charakterze formalnym (fotografia, fotoobiekt, fotoinstalacja itp), które poza miejscem ekspozycji (Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS) będą upublicznione również w mediach elektronicznych i publikacjach.

Patronat medialny nad Galerią PhotoZona objęło Pismo Artystyczne Format, made-in-photo.com, Tuwroclaw.com, Kulturaonline.pl, Quart Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Portal Kulturaisztuka.pl.