29 Gru

Sztuka na wyciągnięcie ręki! Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

by Galeria Bielska BWA

 

Galeria Bielska BWA swoją kolekcję sztuki tworzy od połowy lat 70. XX wieku. Ponieważ jedną z najważniejszych inicjatyw placówki, od przeszło 50 lat, jest ogólnopolski konkurs Biennale Malarstwa Bielska Jesień, to właśnie malarstwo stanowiło zaczątek kolekcji i jest jej głównym działem.

Pozostałą część zbiorów tworzą rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby, obiekty, wideoinstalacje, lightboxy. Wśród nazwisk artystów pojawiają się m.in. Andrzej Szewczyk, Leon Tarasewicz, Urszula Broll, Andrzej Urbanowicz, Wilhelm Sasnal, Ewa Juszkiewicz, Jerzy Bereś, Maria Pinińska-Bereś, Zofia Kulik, Natalia LL, Zbigniew Warpechowski, Zbigniew Libera, Krzysztof Zarębski. Misją galerii jest jak najstaranniejsze przechowywanie tych dzieł, ale także jak najszersze ich udostępnianie.
Digitalizacja to przekształcenie treści analogowej w cyfrową. W wypadku sztuk wizualnych to żmudny proces polegający na profesjonalnym sfotografowaniu każdego dzieła, w kilku ujęciach, z różnych stron oraz na zebraniu i usystematyzowaniu wszystkich dostępnych wiadomości o dziele i jego twórcy.
W Galerii Bielskiej BWA w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, digitalizacji poddano 500 dzieł z kolekcji galerii, które będzie można oglądać poprzez stanowisko komputerowe w galerii. Jednocześnie stworzono także serwis internetowy kolekcja.galeriabielska.pl, który umożliwia poznanie 380 zdigitalizowanych prac, posiadających licencję na publikację cyfrową.
Serwis kolekcja.galeriabielska.pl zwiększa atrakcyjność przedstawiania dzieł sztuki galerii. W zakładce „Kolekcja tematyczna” można oglądać zestawy dzieł wybranych przez redaktorów serwisu ze względu m.in. na temat lub technikę wykonania. W zakładce “Wystawa wirtualna” odbiorca może obejrzeć prace w określonej kolejności wraz kuratorskim komentarzem, naświetlającym ich wzajemne relacje.
Digitalizacja umożliwia zobaczenie detali dzieła, które odsłaniają tajniki warsztatu i talentu artysty, jak na przykład faktura malarska, pociągnięcia pędzla, czy struktura papieru lub płótna, na których praca powstała.
Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA pozwoliła również na zebranie w jednym miejscu informacji przydatnych kolekcjonerom, historykom i konserwatorom sztuki.
Cyfrowe archiwizowanie kolekcji to początek udostępniania zbiorów niewidomym i słabowidzącym. Ze zbioru wybrano 20 prac, które opatrzono opisem dźwiękowym –audiodeskrypcją.
Pod koniec roku 2016 Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA obejmowała 933 obiekty 324 autorów. Jest ona stale powiększana, przede wszystkim dzięki darowiznom artystów. Środki na zakupy pochodzą z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, do którego wkład własny zapewnia Gmina Bielsko-Biała. Od kilku lat galerii udaje się także zdobywać sponsorów, dzięki którym do kolekcji kupowane są nowe prace.
Korzystanie ze stanowiska komputerowego w holu galerii, gdzie będzie można oglądać 500 zdigitalizowanych dzieł kolekcji, będzie możliwe codziennie w godz. 10.00–18.00.
Digitalizację Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Cyfrowa.

Pokaz - fragment ekspozycji

Natalia LL, Transfiguracja Odyna II