18 Sty

6 Konkurs im. M. Michalika w Częstochowie

by Miejska Galeria Sztuki Częstochowa

 

Podstawowym celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest prezentacja prac malarskich ukazujących, wg założeń programowych konkursu, przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej.

Pytając o wzajemne relacje rzeczy i ludzi, oczekujemy prac osadzonych zarówno w tradycji malarstwa sztalugowego, jak i obiektów przestrzennych uzyskiwanych środkami malarskimi przekraczających kanon martwej natury.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę lub cykl do trzech prac.Maksymalny wymiar dłuższego boku dzieła nie może być dłuższy niż 130 cm.

 

Nagrody:

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy

Nagroda Starosty Częstochowskiego

Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Nagrody sponsorowane

Wyróżnienia honorowe.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 2018-03-30

Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się na stronie:

http://www.galeria.czest.pl/content/id/309/konkurs-im-mariana-michalika

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

 

Uczestnicy:

Do udziału w konkursie organizator zaprasza artystów profesjonalnych, którzy nie ukończyli 35 roku życia, w tym studentów i absolwentów wyższych szkół plastycznych oraz kierunków artystycznych innych uczelni.