10 Cze

Karolina Balcer "Teren prywatny"

by BWA Wrocław

 

Zapraszamy do galerii Studio BWA Wrocław na wystawę wrocławskiej artystki Karoliny Balcer, która bada relacje przestrzeni prywatnej i wspólnej.

Mamy do czynienia z wystawą niewątpliwie zaangażowaną społecznie – opowiada kurator Paweł Jarodzki. Choć ekspozycja absolwentki i obecnie doktorantki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych nosi tytuł "Teren prywatny", to nie opisuje wewnętrznego świata Karoliny Balcer, lecz odnosi się do narzędzi budowania życia społecznego. Aktywność artystyczna artystki, co najmniej od dyplomu, porusza problem relacji między tym, co w przestrzeni jest prywatne a co wspólne. Autorka swoją działalnością w słynnych już inicjatywach WYKWIT i Wykwitex opowiadała się po jasnej stronie mocy. – przybliża kurator. Opowiada się za współpracą, wolnością i demokracją, za światem normalnym, bez ograniczeń i utopijnie doskonałym.

Według Karoliny Balcer dotychczasowy konflikt między naturą a kulturą, zostaje zastąpiony zderzeniem w przestrzeni publicznej, tego co prywatne, z tym co wspólne. Te, często niewidzialne i nieostre, granice, są właśnie najbardziej interesujące dla artystki, która wykorzystując instalacje przestrzenne i obrazy, które balansują na granicy obiektów, a także zdjęcia i filmy wideo, porusza zagadnienia związane z przejmowaniem przestrzeni i budowaniem podziałów. Jednocześnie podkreśla jednak moc wspólnego działania: Jedną z najważniejszych kompetencji społecznych, która warunkuje jakość relacji z innymi ludźmi, jest zdolność do tworzenia więzi i współpracy. Aby w jakimkolwiek miejscu i czasie coś mogło powstać, potrzebni są ludzie, którym przyświecają podobne cele, zbliżony system wartości. Narzędziem grupy, której przyświeca dobro społeczne jest właśnie współpraca. O ile nie jest to zjawisko innowacyjne, to współcześnie, można je uznać za unikatowe.

kurator: Paweł Jarodzki
identyfikacja wizualna: Marina Lewandowska

O artystce:
Karolina Balcer – urodzona w 1988 w Toruniu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni malarstwa prof Piotra Błażejewskiego oraz multimediów prof. Pawła Jarodzkiego (2014) oraz międzywydziałowych studiów doktoranckich na tej samej uczelni (2017). Zajmuje się malarstwem, wideo, tworzy obiekty malarskie, instalacje w przestrzeni publicznej. Jej działania zawierają w sobie dużą wrażliwość na architekturę jako narzędzie organizacji życia społecznego. Od 2015 współtworzy galerię Wykwit. Od 2017 członek zarządu Wytwórni Wykwitex
http://karolinabalcer.com/