10 Cze

Filip Berte "Un- Home/Moving Stones" w Galerii Arttrakt

by Galeria Arttrakt

 

Galeria Arttrakt wraz z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu mają przyjemność zaprosić Państwa na wernisaż wystawy Filipa Berte Un-Home/Moving stones, który odbędzię się 14.06.2019, godzina 16:00 w Galerii Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich.

 

Wystawa Filipa Berte w ramach tegorocznej edycji Triennale Rysunku Wrocław pokazuje proces rozwoju zwycięskiego projektu poprzedniej edycji Triennale. Instalacja zaaranżowana w przestrzeni Galerii Arttrakt nawiązywać będzie do wizyty artysty w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku pod Warszawą. Filip Berte przeprowadzi tam, na tydzień przed otwarciem wystawy, warsztaty dla przebywających na terenie ośrodka imigrantów. Zobaczymy również video prezentujące obrazy wykonane przy pomocy camera obscura powstałe w toku długofalowego projektu Un-Home/Moving Stones.

Filip Berte  Artysta wizualny i architekt (urodzony w 1976 r. w Ghent) stał się znany szerszej publiczności dzięki długofalowemu projektowi Eutopia, w którym pokazał Europę jako byt polityczny, przedstawiony w postaci domu, gdzie każdy pokój odzwierciedla inny aspekt kontynentu. Margines, migracja i koncepcja granicy to tylko niektóre z głównych tematów charakteryzujących jego pracę. W 2011 roku Filip Berte otrzymał Nagrodę Wschodniej Flandrii w kategorii Sztuk Wizualnych. W 2016 roku został laureatem nagrody Głównej w konkursie open call w ramach Think Tank lab Triennale - obecnie Triennale Rysunku Wrocław. W projekcie Un-Home/Moving Stones, Berte kontynuuje swoją krytyczną praktykę twórczą, koncentrując się na mechanizmie wyłączenia i wykluczenia imigrantów przybywających do Europy Zachodniej.

TRW 2019

Triennale Rysunku Wrocław 201914.06 – 15.09.2019.

Triennale Rysunku we Wrocławiu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 r., to wydarzenie o najdłuższej historii, pośród innych konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i środkowej Europie. Nadchodzące Triennale obejmuje: open call i wystawę konkursową pod hasłem „Weltschemerz”, wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentacje, przeglądy, sympozjum naukowe, warsztaty, spotkania. 

Głównym celem Triennale jest zaprezentowanie najwartościowszego i możliwie pełnego spektrum działań w obszarze rysunku współczesnego oraz promocja debiutujących artystów. Triennale silnie wzmacnia rangę tej szczególnej dyscypliny sztuki, akcentując ważność jej immanentnych cech oraz promując współczesne rozumienie rysunku jako całości warsztatowo-pojęciowej o intermedialnym charakterze. Triennale Rysunku we Wrocławiu od ostatniej edycji realizuje ambicje bycia najciekawszym i najważniejszym przeglądem tego rodzaju w Europie.

 

Czytaj więcej 

Do zobaczenia,

Ida Smakosz-Hankiewicz

Galeria Arttrakt

www.arttrakt.pl

https://www.facebook.com/Arttrakt/

https://www.instagram.com/galeria_arttrakt/