25 Cze

Nabór do 9. edycji Konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House

by Fundacja Grey House Szara Kamienica

 

Konkurs FGH zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania młodych polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi.

W dalszej perspektywie naszym zamiarem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów). Pewnym novum w Konkursie jest dobór jurorów wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się rynkiem sztuki i bezpośrednio pracujących z artystami.

Laureatką Nagrody  w  roku  2018 została Marta Krześlak 

W skład Jury weszli: Agata Cukierska,  Adam Mazur, Ewa Łączyńska-Widz, Stanisław Ruksza, Piotr Sikora oraz Krystyna Axmann - prezeska Fundacji

Laureaci  Konkursu z ubiegłych lat to: Tomasz Kręcicki, Kamil Kukla, Przemysław Branas, Lena Dobrowolska, Dominik Ritszel, Kaja Szechowsko i  Anna Zuber 

  • Jurorzy współpracujący z nami: Jakub Banasiak, Adam Budak, Adam Mazur, Stanisław Ruksza, Łukasz Ronduda, Łukasz Białkowski, Dominik Kuryłek, Małgorzata Mleczko, Joanna Zielińska, Daniel Muzyczuk i Marcin Krasny.Zuzanna Hadryś, Sara Kiedroń, Piotr Rypson i Piotr Sikora 

Szczegółowy regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne na stronie: www.szarakamienica.pl/pl/news

https://www.facebook.com/pages/Galeria-Szara-Kamienica/127132150678107?fref=ts