04 Paź

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

by Redakcja

 

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, organizowane cyklicznie przez BWA w Olsztynie od 1975, jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym, powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa stanowi znakomity przegląd najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Do konkursu mogą przystąpić profesjonalni artyści plastycy*, bez względu na przynależność do związków twórczych. 

*Artyści posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej, bądź wydziałów i kierunków artystycznych innych uczelni. 

Przedmiotem konkursu są prace powstałe w technice druku wypukłego. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od  23 września do 21 października 2019 roku.  Do konkursu należy zgłosić do trzech prac powstałych w latach 2016-2019. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego. Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 12 grudnia 2019 roku.

Więcej informacji na stronie:

http://bwa.olsztyn.pl/bwa3/index.php?site=konkursy/konkursy&konkurs=2