11 Paź

FotoArtFestival | Bielsko-Biała

by Redakcja

 

FotoArtFestival to biennale fotografii światowej, które powstało z inicjatywy artystów fotografików Inez i Andrzeja Baturów w 2005 roku w Bielsku-Białej. W tym roku festiwal odbędzie się już po raz ósmy. Fotografia zawładnie miastem od 11 do 27 października 2019, kiedy w galeriach sztuki, muzeach i siedzibach rozmaitych instytucji zostaną zaprezentowane znakomite fotografie światowej klasy twórców. Ponadto, podczas Maratonu Autorskiego artyści przedstawią swoje prace osobiście. Mamy też wiele warsztatów i imprez towarzyszących.

 Więcej informacji na stronie internetowej: 

www.fotoartfestival.com