05 Lis

RE-VISION Pejzaże i obiekty sygnowane - Zenon Harasym

by Redakcja

 

Nie jest łatwiej posiąść sztukę widzenia natury niż sztukę odczytywania egipskich hieroglifów. John Constable 

Charakterystyczną cechą doznań otaczającego nas świata jest przemienność spojrzeń i odczuć związanych z percepcją wciąż zmieniających się widoków wynikłych ze zmiany naszego miejsca w przestrzeni i czasie. Percepcji tej towarzyszy świadomość rozciągania się krajobrazu poza linię widzialnego horyzontu, doznanie potęgi żywiołu i nieograniczoności natury oraz fascynacja miejscem i obiektem. Człowiek wpleciony w świat natury odczuwa swoje ograniczenie i pokorę wobec jej ogromu, odsłania mu się błahość codziennych spraw, często zbytnio go absorbujących. 

 

Wystawa Re-Vision. Pejzaże i obiekty sygnowane nawiązuje do przyjętej przeze mnie w końcu lat 70. XX wieku postawy twórczej koncentrującej się na takiej interpretacji otaczającego świata, w której przemiennie występują elementy kontemplacji, autorefleksji i stawiania pytań o środowisko, jako miejsca naszej egzystencji. Celowi temu służy wprowadzenie do fotografowanego krajobrazu lub obiektu autorskiego znaku, którym jest gest lub dodatkowy element w obrazie. Postawa taka w pewnym stopniu odrzuca wizualność fotografii na rzecz przekazu określonej idei. Zenon Harasym 

Zenon Harasym, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1978 roku.Współzałożyciel grup artystycznych: „sześć” (1961–1962), „Odra-65” (1965). Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sportu wWarszawie, Liptowskiego Muzeum w Ružomberoku ( Słowacja), Zeiler Photo und Film Museum w Zeil a/M (Niemcy). Biografię opublikowano w Encyklopédie Internationale des Photographes de 1839 à nos jours CD-ROM. Ed. Ides Et Calendes, Neuchâtel (Szwajcaria),1997; Antologii FotografiiPolskiej 18391989 — Lucrum, Bielsko-Biała,1999; Słowniku BiograficznymFotografówPolskich18462006, Warszawa 2008 oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Harasym. Jest autorem i współautorem książek z historii fotografii i poradników dla kolekcjonerów starych fotografii. 

Galeria Za Szafą Wrocław, ul. Św. Marcina

4 7.11–1.12.2019 r.

wernisaż: 7.11.2019, godz. 1800