17 Sty

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI, „ROZWAŻANIA AUTOTEMATYCZNE, (2018-2019)”

by BWA Jelenia Góra

 

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze na przełomie grudnia 2019 roku i stycznia 2020 roku miała miejsce wystawa pt. „Rozważania autotematyczne, (2018-2019)” autorstwa Rafała Boettnera-Łubowskiego – profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zatrudnionego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa wspomnianej powyżej Uczelni.

Wystawa prezentowała wybrane prace artysty, stworzone przez niego w ramach projektu artystyczno-badawczego, w którym autor bada możliwości realizowania prac o szeroko pojmowanym wymiarze autotematycznym, kreujących między innymi rozważania typu „sztuka o sztuce”. Rafał Boettner-Łubowski, tak pojmowane „uwagi autotematyczne” umiejscawia najczęściej w podwójnym kontekście. Z jednej strony, mogą to być rozważania o pewnych ogólnych rozwiązaniach lub zagadnieniach artystycznych, które są mu z różnych powodów bliskie; z drugiej natomiast strony, artysta sugeruje w najnowszych swoich utworach wizualnych pewne tropy dotyczące jego własnej twórczości lub swoich konkretnych wcześniejszych prac. Kilka z zaprezentowanych na jeleniogórskiej wystawie prac, pokazywanych było już wcześniej, w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, w ramach wystawy pt. „Rozważania autotematyczne (2017-2018)” w grudniu 2018 roku – były to na przykład prace zatytułowane odpowiednio: „Conta Kobro & Moore”, „À propos du ready-made”, czy „Hommage à l’objet (?) ou Hommage à Brâncuşi (?)”, w których rozmaite elementy przedmiotowo-rzeźbiarskie konfrontowane były z wielkoformatowymi wydrukami tekstowymi, nadającymi im dodatkowych kontekstualnych znaczeń i treści. Szczegółowe informacje na ten temat można odnaleźć w katalogu toruńskiej wystawy, dostępnym w ramach linku o następującym adresie: http://uap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Rafa%C5%82-Boettner-%C5%81ubowski-Rozwa%C5%BCania-autotematyczne-2017-2018.pdf . W BWA w Jeleniej Górze, wspomniane prace pokazane zostały z kolei w ramach autorskich reedycji, podyktowanych między innymi dialogiem artysty z przestrzenią ekspozycyjną jeleniogórskiej galerii.

Nowymi realizacjami zaprezentowanymi na wystawie „Rozważania autotematyczne, (2018-2019)” w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze – były między innymi cyfrowe parafrazy wybranych dzieł W. A. Bougeureau – znanego XIX-wiecznego akademika: a więc kameralne pseudo-muzealne kompozycje pt. „Mort de Vénus (?)” oraz autotematyczne, kontekstualne quasi-plakaty o sztuce, które zawierały w sobie takie hasła, jak: „Cenzura?”, „Awangarda/Ariergarda”, czy „Nieobecność”. Wspomniane prace prowokowały napięcie pomiędzy tradycyjnymi motywami sztuki a niekonwencjonalnymi rozwiązaniami artystycznymi, między innymi tymi, kojarzącymi się z odkryciami XX-wiecznych awangard (np. abstrakcji geometrycznej) oraz mogły zapraszać odbiorców do rozmaitych przemyśleń na temat różnorodnych kulturowo-artystycznych przemian, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Intrygującą wielkoformatową aranżacją przestrzenną,  pokazaną premierowo na jeleniogórskiej wystawie – aranżacją analizującą jedną z ważnych prac w dorobku Rafała Boettnera-Łubowskiego – była natomiast instalacja jego autorstwa, zatytułowana „Reminiscencja autotematyczna, 2019”. Odnosiła się ona do instalacji artysty z 2008 roku pt. „Hommage à Bougeureau (?) ou Hommage à l’objet (?)”, w której skonfrontował on poliestrową, fabrycznie produkowaną figurę psa, zakupioną w sklepie z artykułami do dekoracji wnętrz, popularnym w Polsce w I dekadzie obecnego wieku, z czarno-białą reprodukcją fragmentu obrazu W. A. Bouguereau, przedstawiającego Amora i Psyche, ukazanych jako całujące się postacie dziecięce. Poliestrowy pies, zacytowany z rzeczywistości dekoracyjno-konsumpcyjnej „oglądał”, w przypomnianej pracy z 2008 roku, reprodukcję wspomnianego powyżej obrazu na ekranie starego, masywnego telewizora. Po dziesięciu latach Rafał Boettner-Łubowski stworzył instalację, która zapraszać mogła do rozważań na temat jego wcześniejszej pracy. Figura psa została w tym przypadku skonfrontowana z elementem tekstowym, w którym pojawiła się słownikowa definicja ready made oraz termin ten zestawiony z kilkoma wersami znaków zapytania. Poliestrowy pies „oglądał” w tym przypadku zaproponowane teksty, natomiast niedaleko opisanej tu sytuacji, znajdował się monitor z czarno-białą reprodukcją pracy „Hommage à Bouguereau (?) ou Hommage à l’objet (?)” z 2008 roku, w której pies ten także odgrywał niegdyś znaczącą rolę.

Wystawa Rafała Boettnera-Łubowskiego w BWA w Jeleniej Górze została przez autora niekonwencjonalnie zaaranżowana, raczej minimalistycznie, w wyraźny sposób podejmując grę z zastaną przestrzenią ekspozycyjną. Przedstawiała ona atrakcyjne obiekty wizualne oraz prace stworzone w medium grafiki cyfrowej. Budowała zauważalne napięcie emocjonalne oraz zapraszać mogła do rozmaitych rozważań i przemyśleń. Pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że przedstawione na niej prace dotyczyły przede wszystkim spraw sztuki, można je było interpretować także w innych wymiarach – np. tych dotyczących krytyki nietolerancji i wykluczeń, czy też tak ważnego dziś problemu „nowej empatii” wobec zwierząt i ich perspektyw odczuwania świata i szeroko pojmowanego otoczenia.

KAROLINA PRYMAS-JÓŹWIAK

 

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI(ur. 1974) – rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 roku. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie oraz prace z dziedziny malarstwa podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi.  W swojej sztuce  odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna oraz sztuka współczesna, z którą Rafał Boettner-Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Jako teoretyk sztuki, Rafał Boettner-Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby oraz współczesnych interdyscyplinarnych praktyk artystycznych. Swoje rozważania od 2002 roku publikował na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Od października 2016 roku – kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

 

Wystawa „Rozważania autotematyczne, (2018-2019)” w BWA w Jeleniej Górze była częściowo finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019, jako efekt projektu badawczego dr. hab. Rafała Boettnera-Łubowskiego – pracownika Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace prezentowane na wystawie „Rozważania autotematyczne (2018-2019)” – także finansowane są z tego źródła (z lat 2017, 2018 i 2019).