HISTORIA 

Pismo Artystyczne F O R M A T zostało założone w 1990 r. z inicjatywy dr Andrzeja Saja – wówczas adiunkta ASP we Wrocławiu, wykładowcy przedmiotów teoretycznych, krytyka sztuki i fotografii. Pierwszy numer czasopisma – pod redakcją A. Saja (jest redaktorem naczelnym do dzisiaj) – ukazał się wiosną 1991 roku, jeszcze jako zeszyt czarno – biały (A – 4), całkowicie poświęcony tematyce uczelnianej. Począwszy od numeru drugiego pismo, zarejestrowane jako kwartalnik, pretenduje już do miana czasopisma ogólnokrajowego, poświęconego prezentacji rodzimej sztuki wizualnej, w tym promującego krajowe dokonania twórcze w obszarze wszystkich mediów tradycyjnych (jak malarstwo, rzeźba, rysunek i grafika) oraz w dokonaniach nowych mediów, w tym w fotografii, filmach wideo, instalacjach multimedialnych i grafice komputerowej. Począwszy także od numeru drugiego, pismo zmienia szatę graficzną (dochodzi kolor, format B – 4 ) oraz wprowadzone zostają stałe działy: „Tematy” - publikacje opracowań teoretycznych i krytycznych, odnoszących się do wiodącego w danym zeszycie problemu; „Postawy”- prezentacje sylwetek artystycznych twórców polskich (później również zagranicznych), egzemplifikujących daną, wiodącą, tematykę numeru; Wreszcie działy poświęcone przypomnieniu historycznych przykładów twórczości artystycznej, istotnej z punktu widzenia współczesności; ”Kontakty” - relacje o dokonaniach artystów polonijnych i autorów obcokrajowych oraz „Wydarzenia” zamieszczające sprawozdania z ważniejszych krajowych i zagranicznych imprez artystycznych w rodzaju Biennale WRO, Triennale Grafiki w Krakowie i Triennale Rysunku we Wrocławiu, Konkursy Malarstwa np. w Bielsku – Białej, we Wrocławiu (im. E. Gepperta) czy Legnickie Promocje Młodych, a także stałe relacje z Biennale Weneckiego, Praskiego, Berlińskiego, w Stambule, czy z Documenta w Kassel. Obok tego pojawia się stale dział pt. „Motywy”- prezentujący okolicznościowe tematy związane ze sztuką i, zamykające zeszyt, działy zbierające różne sprawozdania z wystaw pt. „Relacje” i „Interpretacje”oraz recenzje książek i noty okolicznościowe. W numerach monograficznych dotyczących fotografii i nowych mediów pojawiają się również omówienia stałych wydarzeń typu Fotofestiwal w Łodzi czy Miesiąc Fotografii w Krakowie itp. oraz sprawozdania z festiwali w rodzaju Ars Elektronika ( Linz) bądź Transmediale (Berlin).
   Kolejne zeszyty czasopisma „Format” zawsze były skierowane na bieżące zagadnienia estetyczno – problemowe i tak pojawiła się m.in. tematyka sacrum w sztuce, sztuka medytacyjna, sztuka scenografii, teatr wizualny, sztuka kobiet, kryzys malarstwa, użytkowość w sztuce, sztuka instalacji, rysunek i grafika współcześnie, powrót malarstwa, fotogenizm w fotografii, fotografia inscenizowana, dokument a nowe media, rynek sztuki itd.